Regulamin serwisu

1. Wydawca kuku.pl nie zezwala na wykorzystywanie materiałów, grafik i treści zamieszczonych w serwisie kuku.pl na innych witrynach internetowych.  Ewentualne udostępnienie materiałów, grafik i treści zamieszczonych na kuku.pl może odbywać się tylko i wyłącznie za zgodą Wydawcy kuku.pl.  Kontakt do wydawcy info@kuku.pl. Zamieszczane w serwisie kuku.pl obrazki podlegają ochronie praw autorskich, a wydawca kuku.pl posiada stosowne zezwolenia, umowy lub licencje na ich publikację.

2. Wydawca kuku.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zamieszczanie w swoim serwisie przez jego Użytkowników wszelkich materiałów i treści powszechnie rozumianych jako treści w formie tekstowej, graficznej, dźwiękowej, publikowanych w/w serwisie samodzielnie przez jego Użytkowników.
Wydawca kuku.pl zastrzega sobie również prawo w uzasadnionych przypadkach do modyfikacji przesłanych materiałów i treści włącznie z możliwością ich usunięcia bez powiadomienia Użytkowników.

3. Publikowane przez Użytkowników materiały i treści nie mogą być niezgodne z prawem lub też naruszać praw osób trzecich. Nie mogą również być wulgarne, obraźliwie czy też naruszać zasad współżycia społecznego. Materiały i treści naruszające powyższe postanowienia będą niezwłocznie usuwane przez wydawcę kuku.pl.

4. Wydawca kuku.pl zastrzega sobie prawo, że w publikowanych samodzielnie przez Użytkowników w serwisie kuku.pl  materiałach i treściach nie mogą znaleźć się treści reklamujące działalność innych przedsiębiorców lub też naruszające prawa lub interesy wydawcy kuku.pl. Materiały i treści zawierające powyższe naruszenia będą niezwłocznie zmienione lub usunięte bez powiadomienia Użytkownika.

5. Użytkownicy poprzez samodzielne publikowanie i udostępnianie za pośrednictwem serwisu kuku.pl materiałów i treści powszechnie rozumianych jako treści w formie tekstowej, graficznej, dźwiękowej, wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku. Wydawca serwisu kuku.pl zastrzega sobie również prawo do ich kopiowania , rozpowszechniania i publikowania na własny użytek

6. Wydawca kuku.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z wortalu kuku.pl w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego regulaminu.
7. Zabronione jest wykorzystywanie automatów, skryptów itd. służących do masowego przetwarzania informacji w celu pozyskiwania treści z wortalu kuku.pl. Właściciel wortalu kuku.pl zezwala jedynie na ręczne wykonywanie zapytań poprzez odręczne wpisywanie poszukiwanej treści, np. w polu formularza wyszukiwarki.

8. Korzystanie przez Użytkownika z serwisu kuku.pl jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego akceptacji dla postanowień niniejszego regulaminu.
9. Wydawca kuku.pl zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania modyfikacji niniejszego regulaminu. Korzystanie przez Użytkownika z serwisu również po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne będzie z wyrażeniem dla nich akceptacji.
10. Akceptacja niniejszego regulaminu oznacza, iż Użytkownik nie będzie rościł żadnych praw w tym majątkowych, w przypadku, gdy wydawca serwisu kuku.pl :
·         bez podania przyczyny i powiadomienia dokona usunięcia lub modyfikacji materiałów i treści zamieszczonych przez Użytkownika w ramach serwisu kuku.pl
·          skopiuje , rozpowszechni i opublikuje treści zamieszczone przez Użytkowników na własne potrzeby i do własnego użytku,
11. Rejestracja użytkownika w serwisie kuku.pl lub w newsleterze kuku.pl oznacza zgodę na otrzymywanie emaili informacyjnych oraz ofert marketingowych reklamodawców.